Възможно е на пазара да бъдат предлагани продукти, които не отговарят на определението и на критериите за състава на меда. Т.нар. фалшифициран мед (най-вече захарен сироп с добавени ароматизанти и оцветители, подвеждащо етикетиран като мед) е един от продуктите в тази категория и вече има сигнали за него. Това се казва в отговора на комисаря по здравеопазване Тонио Борг на въпрос на евродепутата Мария Габриел относно нарастващото разпространение на измамите с фалшифициран мед в рамките на ЕС и вноса на такъв от трети страни.

 

В депозираното в Комисията питане Мария Габриел настоя за отговор разполага ли ЕК със статистика относно разпространението на измамите с фалшифициран мед в ЕС и вноса от трети страни, регистрира ли случаите на фалшифициран мед и смята ли да предприеме конкретни мерки за ограничаване на тези измами. Въпросът на евродепутата беше провокиран от факта, че фалшифицирането на мед се превърна в актуална тема в много страни по света - медът е един от най-често фалшифицираните хранителни продукти. Това накърнява сериозно неговия имидж като естествен здравословен продукт и същевременно има негативен ефект върху производителите и преработвателите на натурален мед.

 

„Постоянно нарастващото фалшифициране на меда и вноса на такъв от трети страни причинява вреда не само на потребителите, но влияе върху развитието на целия отрасъл на пчеларството. Евтиният фалшифициран мед на европейския пазар води и до намаляване на пчелните семейства, тъй като за пчеларите става неизгодно да се занимават с производството на мед. Резултатът е намаляване на опрашването на растенията, което има негативни последствия за селското стопанство.”, допълва в обосновката на въпроса си евродепутатът. Комисар Борг отбелязва, че ЕК няма информация какво е количеството внасян от трети страни фалшифициран мед.

 

Работи се по разработването на специален софтуерен инструмент, подобен на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи,който да даде възможност на компетентните органи в държавите-членки бързо да обменят информация и данни за евентуални трансгранични измами. Към момента се провеждат дискусии между Комисията и държавите-членки за допълнителни действия срещу измамите по хранителната верига. В тази връзка комисарят заявява намерение да бъде обмислена необходимостта от конкретни действия по отношение на меда, координирани на равнище ЕС.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!