Европейската комисия (ЕК) излезе с официална позиция по твърденията за спрени пари по ПРСР. Ето и самото становище:

 

"Във връзка с постъпили запитвания в Европейската комисия от редица български медии от отношение на актуалното състояние на Програмата за развитие на селските райони говорителят на ЕК за земеделието и развитие на селските райони Даниел Росарио направи следното изявление:

"Европейската комисия провежда редовни одити във всички страни членки, за да осигури правилното управление на европейските фондове.

Европейската комисия (ЕК) излезе с официална позиция по твърденията за спрени пари по ПРСР. Ето и самото становище:

 

"Плащанията по Програмата за развитие на селските райони в България продължават на регулярна основа, така както са планирани.

 

Плащания по две от мерките (отнасящи се до предишния финансов период – 2007 – 2013 г., и до настоящия – 2014 – 2020 г.) в момента са прекъснати поради съмнения относно тяхното приложение. Сумите, за които става въпрос, са много малка част от 2,3 милиарда евро, който България ще получи за развитие на селските райони в настоящия финансов период. Прекъсванията и отлаганията на плащания са временни мерки от превантивен характер, и ако не бъдат открити нередности, отложените суми ще бъдат изплатени на по-късен етап.

 

В момента Европейската комисия обсъжда въпроса с българските власти според обичайната и нормална процедура.

 

Ясна представа за размера на финансовите корекции, които могат да се наложат, ако въобще има такива, ще може да се получи само след като бъде завършена тази процедура.

 

Сумите, за които става въпрос, са значително по-ниски, от това, което беше представено в някои медии."