Европейската комисия публикува нов статистически доклад с подробна информация за това как Общата селскостопанска политика (ОСП) и директните плащания са били разпределени в държавите-членки в бюджета за 2013 г..
 
Относно определяне на разпределението на траншове от всяка държава-членка, цифрите показват например, че в 13 държави-членки (BG, CY, EE, HU, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI и SK) повече от половината от фермерите са получили по-малко от € 1250 по линия на директните плащания.
 
Само в 7 държави-членки (BG, CZ, DK, DE, FR, SK и UK) повече от 1% от бенефициентите са получили повече от € 100,000 директни плащания.  Средната субсидия по СЕПП на стопанството през 2013 г. е € 5628.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!