Традиционно отглеждането на специализирани месни породи животни в България е значително по-слабо развито в сравнение с млечното говедовъдство. Това обясни доц. д-р Милена Панайотова, председател на Експертния съвет към Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България пред Фокус.
 
Тя посочи, че едва в последните няколко години у нас се наблюдава засилване на интереса към увеличение на говедата за месо – от около 10 хил. крави за 2007 год., като на 20 хил. са отчетени за 2011 год. и до 53 хил. за 2016 год. 
 
„Въпреки че тези регистрирани от статистиката говеда не са само от специализирани за месо породи, тенденцията е факт. Основни причини за тази тенденция са: кризата в млечния сектор поради отпадане на млечните квоти в ЕС и излизането от млечния сектор на фермите, които не са успели да покрият изискванията за производство на мляко. Това е т.нар. 1-ва категория ферми и тяхната „преориентацията” в месодайни ферми”, обясни доц. Панайотова. 
 
Тя допълни, че роля за това нарастване има и увеличаването на субсидията за месодайни крави у нас, което допълнително е довело до пренасочването на млечни стопанства към месодайно направление и създаване на нови ферми със специализирани месодайни крави. По думите ѝ помощта за крава от месодайните породи за миналата година е 378 лв. под селекционен контрол и 252 лв., ако не е включена в селекционна дейност. 
 
„По прогнози на Министерство на земеделието, очакванията са през 2020 год. броят на кравите за месо да достигне 56 хил. броя, което е с 14% повече в сравнение с 2014 г”, каза още доц. Милена Панайотова.