Ечемикът запазва значително по-високата си цена спрямо година по-рано, с 40,9%. За това говорят данните в последния Оперативен анализ на основните земеделски култури, изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите.
 
При хлебната и фуражната пшеница е налице по-умерено поскъпване на годишна база – около 20%, докато царевицата и слънчогледът поевтиняват, респективно с 1,9% и 2,7%.
 
Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури 
 
 
Отчетите за последната седмица сочат леко покачване на средните изкупни цени на хлебна пшеница (1,2%), фуражна пшеница (1,3%) и слънчоглед (0,2%). Нивата на търгуване с ечемик и царевица остават непроменени.
 
По отношение на плодовете и зеленчуците средната цена на едро на картофите се повишава с 32,8%, а тази на вносните домати – със 17,3%, в сравнение с година по-рано. За сметка на това ябълките се търгуват на по-ниска цена от миналогодишната, с 30,4%.
 
Изменението на седмична база показва, че към 11 януари средните цени на едро на картофите и ябълките се понижават съответно с 4,7% и 8,7%. Вносните домати обаче се предлагат по-скъпо на тържищата в страната – със 7,4% повече спрямо предходната седмица.