Увеличение от над два пъти се отчита при фуражния грах, което се дължи основно на чувствителния ръст на площите с тази култура. Това се казва в оперативен анализ на Министерството на земеделието, храните и горите, като данните са към 30 ноември 2017 г. 
 
 
Годишно увеличение се регистрира и при производството на бобови култури (фасул, градински грах и леща) с между 35,7% и 92,7%, в резултат на повече засети и реколтирани площи и повишение на средните добиви. Същевременно, при производството на тютюн е налице намаление на годишна база – от 14,9% до 35,6%, като при два от типовете тютюн (Вирджиния и Ориенталски) се дължи основно на редуциране на реколтираните площи. 
 
Вследствие на намалените реколтирани площи при повечето от пролетните зърнени и маслодайни култури, производството при тях спада с между 0,4% (сорго) и 17,1% (шарен слънчоглед). 
 
При основните пролетници се отчитат разнопосочни годишни изменения на продукцията, като при картофите и дините е налице увеличение, съответно с 8,9% и 31%, а при пъпешите, пипера и доматите – намаление, с между 5,1% и 30,3%.