Допълнително 2,6 млн. лева по de minimis ще получат животновъди, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Животновъди и пчелари кандидатстваха по de minimis. Чака се втори прием

Още в края на месец август овцевъди настояха за отваряне на втори прием по de minimis за фермерите, които не можаха да получат минималната помощ заради казуси. По първия прием не бяха допустими стопани, които миналата година са заявили животни по обвързаната подкрепа, но не са могли да докажат продукция. Както и стопани, които миналата година са си купили животни след крайния срок за заявяване за подпомагане. 

Всичко това вече е коригирано. Подпомогнати ще бъдат земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди. 

Ставки за подпомагане: 
  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
  • до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
  • до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол; 
  • до 80 лв. за биволи; 
  • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.

През септември ДФЗ изплати близо 23 млн. лева в помощ на над 13 хил. животновъди. 

Целта на извънредната помощ е да се подкрепят стопаните, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19). Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Предстои ДФЗ съвместно с Министерство на земеделието да изготвят указания за предоставяне на помощта.