Административна реформа в държавните институции беше част от заявените амбиции на настоящото правителство. Спрямо коалиционното споразумение в началото на годината земеделският министър Иван Иванов обяви категорично, че такава ще има и в агроминистерството. Какво стана шест месеца по-късно?

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

Подробен актуален отчет за структурата и броя на заетите в системата от ведомства на Министерството на земеделието (МЗм) липсва, но от последните изнесени данни е видно, че щатната и извъщатна численост на администрацията в МЗм намалява.

В отговор на депутатски въпрос от "Демократична България" агроминистърът даде информация, че към 13 юни щатният персонал на министерството по устройствен правилник е 652 души. За сравнение година по-рано броят е бил 664. 12 души са отпаднали от персонала на ведомството.

Възможно е те да са служители в пенсионна възраст, но това не става ясно от отговора на министъра. През януари 2022 г. работещите в пенсионна възраст и наети по трудово и служебно правоотношение в МЗм бяха 28 души. Дори, ако приемем, че тези 12 броя са част от тях, повечето от служителите на пенсионна възраст са останали на работа.

Така изглежда е и при назначените извън утвърдената щатна численост. В настоящия момент броят на наетите служители извън щатната численост в агроминистерството е 18 души (с 2 души по-малко от същата отчетна дата на 2021 г.). От тях 11 души са били в пенсионна възраст към началото на годината, а отпадналите досега от състава служители са само двама.

Но административната реформа не засяга само количеството на заетите лица, поне не би следвало. Съвсем скоро, след като агроведомството беше оглавено от БСП, започна и промяна в ръководствата на дирекциите на Държавен фонд "Земеделие" в редица области на страната. Новите директори масово бяха или членове на БСП или биографично обвързани с левицата личности. В края на месец май Проект за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” заложи и промени в числения състав на четири областни дирекции на Земеделското министерство.