Частните стопани, на които се дължи обезщетение за отчуждаване на земеделски имоти заради модернизацията на главен път Е 79 край Видин, трябва да подадат повече документи от фирмите. Физическите лица дължат 10 документа, като основната част от тях касаят собственост върху земята, а фирмите подават само 7, сочи репортерска проверка на Агри.БГ.

Съмнения за достъп до ниви заради ремонт на Е 79

„При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи”, уточняват от Областна администрация – Видин.

Отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет № 410 от 19.06.2020 г. за парцелите, е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.

Междувременно в Административния съд на крайдунавския град обаче са внесени още 2 нови жалби. Едната е от местен собственик на земя в град Дунавци, а втората е от името на юридическо лице, притежаващо засегнати имоти в землищата на село Слана бара и Синаговци.

”Жалбоподателите оспорват размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях”, уточняват от пресцентъра на Административния съд в крайдунавския град. 

В началото на месец август магистратите вече се произнесоха по 20 от казусите. По 11 от производствата напълно или частично бяха отхвърлени жалбите по оспорването на размера на обезщетенията за отчуждените имоти и/или части от тях.

По 6 от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на село Ивановци, и по едно дело, касаещо земеделски имот в землището на Видин, съдът измени Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България, като уважи частично жалбите и увеличи размера на паричните обезщетения за претендираните имоти.

При постановяване на решенията си, съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насъждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители.

Решенията на Съда по тези производства са окончателни. Прекратените по молби на жалбоподателите са 2 дела.

„Хората са прави да си защитават интересите, но за нас, шофьорите, е много важно тази модернизация да стане факт. Почти всеки ден на това трасе стават тежки катастрофи. А и ние не сме встрани от бизнеса на земеделските стопани. Ето сега например с тази „гондола” превозвам зърно. И за мен, и за земеделеца е важно да успея да го закарам навреме и без инциденти”, коментира международният шофьор Петър Симов.

Модернизацията на трасето трябва да стане факт до 2022 г.