До дни първите изкупвачи на сурово мляко ще могат да регистрират онлайн договорите си в Регистъра на сключените договори за доставка на сурово мляко в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по Наредба №1, съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Прогноза: Изкупните цени на млякото ще се покачват

Това ще става чрез подаване на електронни заявления в специално разработената Система за електронни услуги, която ще бъде свързана с модула на ИСАК за сектор „Мляко“.

Тази стъпка е част от дигитализацията на всички системи, които  ДФЗ администрира. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за земеделските стопани и агробизнеса и ще облекчи както работата им, така и задълженията, твърдят експертите от Разплащателната агенция.

В тази връзка от 10 до 12 септември 2019 г. няма да се приемат заявления за регистриране на договори на първите изкупвачи на мляко в областните дирекции по земеделие. 

Това временно преустановяване на регистрацията се налага поради технологично адаптиране и обновяване на модула в ИСАК и завършване на последния етап от връзката му със Системата за електронни услуги за сектор „Мляко“.