Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) ще отпуска до 5 млн. евро за инвестиционни проекти за изграждане на пазари на производителите или пазари за живи животни, съобщават от Асоциация на българските села (АБС)
 
 
До 3 млн.евро субсидия пък могат да бъдат реализирани чрез проекти за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационната мрежа; изграждане, реконструкция и/или модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, посочват от Асоциацията. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!