От 30 октомври 2015 г. е в сила задължение за лицата по Наредба № Н-18, които са регистрирани като земеделски производители, да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди. 
 
Данните се подават еднократно, независимо от предходно подадените такива, в едномесечен срок от влизане в сила на задължението, т.е. до 30 ноември 2015 г., включително, съобщават от НАП.
 
Подаването на данни се извършва чрез е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!