До 1 юни 2020 г. продължава общественото обсъждане на промените в наредбата за прилагане на схемата "Училищен плод и мляко", предвиждащи задължително осигуряване на мед и биопродукти за учениците, припомни БНР.

Биопродуктите влизат в училищата?

Идеята за това битува в пространството от години, като още през 2015 г. тогавашният и сегашен министър на земеделието Десислава Танева заяви, че тези продукти ще намерят място в закуските на децата в образователната система.

Реалният проект за промени в наредбата обаче се появи едва сега - 5 години по-късно. Според него млечните продукти трябва да са произведени от сурово мляко и да отговарят на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, а медът - на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед. Най-малко 50% от доставяните плодове и зеленчуци задължително трябва да са произведени от български производители. 

Близо 30 милиона лева са парите, които ежегодно се отделят по училищната схема, като целта не е изхранване, а за създаване на полезни хранителни навици на децата.

Друга промяна предвижда премахване на процедурата за избор на доставчик от страна на учебните заведения. Предвидено е желаещите да подават заявления за одобрение направо в Държавен фонд „Земеделие“, като посочват учебните заведения, за които кандидатстват за доставка на продукти.

Така, от една страна, ще се намали административната тежест до училищните директори, а от друга, ще се предотвратят ситуациите, в които заявителят е одобрен от учебното заведение, но отхвърлен от фонда, защото не отговаря на критериите за допустимост. Освен това ще се съкратят сроковете  за одобрение на заявителите, което ще позволи навременно начало на доставките.

Промените са публикувани за обсъждане и всички заинтересовани страни могат да заявят становище по тях.