От днес започва приемът на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи за подпомагане ще се подават от днес до 12 август 2016 г. в областните дирекции на ДФЗ. 
 
ДФЗ ще подпомогне малките земеделски стопанства със стартова помощ в размер на левовата равностойност на 15 000 евро.
 
Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.
 
Фермер.БГ припомня, че НССЗ започна изготвянето на безплатни проекти по подмярката.