От днес, 18-ти ноември до 20-ти декември 2013 г. ще се приемат проекти по мярка 112 - Млад фермер - Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 ( ПРСР ).

Финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане по мярка Млад фермер в периода на прием е в размер на левовата равностойност на 10 000 000 евро, се посочва в заповедта, одобрена от министъра на земеделието и храните Димитър Греков.

В края на месец октомври земеделският министър каза пред Фермер.БГ: "Дадохме по-дълъг период за прием по мярка 112 - Млад фермер, така че да могат всички, които нямат готови проекти да се подготвят и да ги внесат. Вярно е , че средствата са ограничени сега, но няма да спираме никого да кандидатства.“
 
Греков увери, че през месец май 2014 мярка 112 - "Млад фермер" ще стартира отново, така че средства ще има достатъчно и за всички.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!