Представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) са провели работна среща с министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин във връзка с установени практически затруднения при наемането на работна ръка на еднодневни трудови договори в селското стопанство, съобщиха от Асоциацията.

НАЗ предложи еднодневните договори да се купуват предварително за сезона и да са анонимни, като в предобедната част на деня работодателите да уведомяват Областните служби по инспекция на труда за наетите за деня работници. Министър Калфин заяви, че трудовите договори не могат да бъдат анонимни. Те обаче могат да се закупят предварително за съответния месец и в случай, че не се изразходят, да се върнат.

За улесняване на процедурата по сключване на договорите, Министерството на труда предложи да предприеме следните действия:
– Разработване на система за подаване на електронен формуляр на договора, която би могла да заработи от средата на годината;
– Социалните работници могат да бъдат инструктирани да извършват проверките в по-късната част на деня, за да се даде възможност договорите да бъдат изготвени и да е ясно колко хора ще бъдат наети;
– Социалните работници да провеждат разяснителна кампания сред малцинствената група, за да не се страхуват от загуба на социални помощи;
– Предварително обучение на работниците, така че да са готови със знания и умения, когато настъпи съответната кампания;
– Възможност за отнемане на социалните помощи при неколкократен отказ за поемане на трудов ангажимент по еднодневен договор;
 
Председателят на НАЗ, Светослав Русалов, подчерта и проблема, който съществува с недостига на квалифицирани работници в селското стопанство и изтъкна невъзможността да бъдат задържани подобни кадри на работа.