С оглед контрола при плащанията и равнопоставеността на издадените актове за одобрение по училищните схеми, ДФЗ изчаква решението на Висшия административен съд (ВАС).

Това коментираха от Разплащателната агенция в отговор на въпрос от преработвателния бранш дали ДФЗ ще спази закона и ще пусне актовете за одобрение, за да може схемата реално да тръгне в изпълнение.

Отново хаос в училищните схеми

От Агенцията се съгласиха с казаното от търговските фирми, че издателят на Наредбата е Министерски съвет (МС), а издателят на актовете за одобрение е изпълнителният директор на ДФЗ, но уточниха:

„ДФЗ не е в позицията да тълкува самостоятелно нормативен акт на МС, след като този акт не е обнародван в Държавен вестник. Вървят жалби, има решение на тричленка на ВАС, чака се петчленка,“ обясниха от Фонда. 

Схемите и начините за тяхното одобряване в Разплащателната агенция се следят строго от Европейска сметна палата. От тази гледна точка Фонд Земеделие изчаква решението на 5-членния състав на ВАС

ДФЗ: „Очаква се в най-скоро време този 5-членен състав на ВАС да се произнесе с решение.“

Неуредиците обаче няма да компрометират изпълнението на програмата за тази учебна година, убедени са от ДФЗ.

„Миналата година актове за одобрение се издаваха и в края на септември и през октомври, което не попречи училищните схеми нормално да протекат. Доставчикът няма значение. Децата консумират качествени плодове и млечни продукти,“ допълниха от Фонда.

Ябълката на раздора е Параграф 23 на Наредбата за условията и реда за прилагане на училищните схеми. С неговото внасяне ДФЗ даде правото на директорите сами да избират доставчиците, при това равен шанс получават не само производители, но и прекупвачи.

ВАС обаче спря изпълнението на Параграф 23 и до ден днешен не е ясно какво се случва с доставчиците, които вече имат актове за одобрение, които са до 3 години. 

През това време ДФЗ спуска нареждане директорите да проведат нова процедура за избор на заявители, като по този начин много учебни заведения се оказват с по двама доставчици по всяка схема.

Междувременно учебната година започна. Децата чакат своите плодове, мляко и млечни продукти. А всички заинтересовани лица тълкуват закона и спорят кой е в правото си.