Държавен фонд Земеделие събира от търговците на агротехника актуални цени на предлаганата от тях земеделска техника във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и изготвянето на списък на активите, за които в ДФ „Земеделие” - РА са определени референтни цени през 2015 г.
 
В срок не по-късно от 13 март 2015 г. производителите, вносителите, дистрибуторите, доставчиците и други търговци на земеделска техника за България трябва да предоставят на ДФЗ - РА актуални цени на цялата гама, предлагана от земеделска техника (машини, съоръжения и/или специализирани транспортни средства). За всеки модел от съответната марка трябва да се посочи единична цена (в лева, без ДДС) за базов модел. Базовият модел, за който се посочва цена, следва да включва всички технически характеристики, необходими за неговото оптимално функциониране, безпрепятствено и по предназначение.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!