Продължава приемът на заявления за подпомагане на земеделските производители по държавната помощ „Помощ за компенсиране на земеделските производители”, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)”, информират от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

Одобреният за 2013 г. бюджет по схемата е 500 000 лв. Регистрираните земеделски производители на картофи могат да получат до 85.05 лв. на декар за разходите си по закупуване на разрешените от Българската агенция по безопасност на храните продукти за растителна защита. Заявленията за участие се подават в териториалните структури на ДФ „Земеделие”, като крайният срок за приемането им по помощта е 30.10.2013 г.

 

Указанията за реда и условията за кандидатстване по схемата могат да бъдат открити на адрес:

http://dfz.bg/assets/5427/UKAZANIA_Kartofi_Teleni_chervei_web.doc

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!