Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе първия транш от 19 193 877 лева на 4461 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството - ПНДЖ1.

Изплащането на Преходната национална помощ започва тази седмица

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема, е определена със Заповед на № РД 09-947 от 09.10.2019 г. на министъра на земеделието и храните:

* за говеда – по 96.44 лв. 
* за биволи – по 168.76 лв.

Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда, или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г.

Другото изискване е към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания фермерите да отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 г., обясниха от ДФЗ.