Ден на отворени врати ще се проведе утре, 5 юни във Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Видин. На 6 юни, своите въпроси ще могат да зададат фермерите в областната структура на ДФЗ в Монтана.
 
 
Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, ще работят до 17.30 ч. 
 
Приемната във Видин ще бъде разположена на първия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие на ул. „Цар Александър II“ № 13. 
 
Областната дирекция в Монтана се намира на бул. „Трети март“ № 74 – трети етаж. И за двата дни е организирано посещение за регионалните медии на обект, финансиран от ДФЗ. Тръгването към обектите ще бъде от 11:30 ч. от офисите на областните дирекции.
През тази година ДФ „Земеделие“ – РА организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане е одобрен от изпълнителния директор на институцията Живко Живков. В края на февруари той беше публикуван на страницата на фонда. Поради неотложни ангажименти и непредвидени обстоятелства са направени промени в графика. 
 
Инициативата премина успешно в областните дирекции  на ДФЗ Благоевград, Плевен и Пазарджик.
 

Дирекция град

Дата


ОД Видин

5.6.18

ОД Монтана

6.6.18

ОД Велико Търново

12.6.18

ОД Враца

13.6.18

ОД Перник

20.6.18

ОД Кюстендил

21.6.18

ОД Габрово

27.6.18

ОД Ловеч

28.6.18

ОД Кърджали

28.6.18

ОД Добрич

11.7.18

ОД Варна

12.7.18

ОД Бургас

13.7.18

ОД Пловдив

4.9.18

ОД Шумен

12.9.18

ОД Търговище

13.9.18

ОД Разград

14.9.18

ОД Ямбол

3.10.18

ОД Сливен

4.10.18

ОД Силистра

10.10.18

ОД Русе

11.10.18

ОД Смолян

17.10.18

ОД Стара Загора

24.10.18

ОД Хасково

25.10.18

 

Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.
 
В рамките на инициативата „Дни на отворени врати в ДФ „Земеделие“- РА ще бъдат осигурени специални приемни за граждани в регионалните структури на фонда. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата.