От 15 април до 31 май ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на стопаните при реализацията на произведените от тях пресни зеленчуци. 

ДФЗ отпуска кредити за зеленчукопроизводителите за 30 млн. лв.

Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани заради пандемията от коронавируса. 

Финансовата подкрепа ще се предоставя на хранителни търговски обекти. Те трябва да осъществят прекия достъп на потребителите до произведените в оранжериите пресни краставици, домати и пипер. 

Средствата ще компенсират част от разходите на търговските обекти за транспорт, логистика и реализация на свежи български зеленчуци, оранжерийно производство в търговската мрежа през 2020 г.

Одобреният бюджет по схемата е 5 млн. лв. Средствата ще бъдат изплатени до 30 юни.

Схемата е разработена специално за малки локални вериги, които имат магазини в една или няколко съседни административни области. Te ще изкупуват свежи оранжерийни зеленчуци – домати, краставици и пипер, ще ги сортират, ще ги опаковат и реализират.

Единичната ставка за подпомагане, предвидена за търговските обекти, е в размер на 600 лв. за домати, 400 лв. за краставици и 800 лв. за пипер. В калкулацията влизат част от разходите на тон, които кандидатът за помощта ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид.

Продукция в търговските обекти имат право да предлагат само земеделски стопани, които са подали заявления по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство за Кампания 2019 и са били определени като допустими. 

Обектите за търговия трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ. За да получат средствата, те трябва да докажат пред ДФЗ с фактури, че са изкупили продукцията от земеделските стопани.

Указанията за държавната помощ и съпътстващите ги регистри са публикувани на сайта на Фонда.