Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви, че веднага след Великденските празници - от 21 април, започва отпускането на краткосрочни кредити за производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г.

Напрежение в земеделието: Няколко бранша искат среща с премиера

Приемът на документи ще бъде в периода от 21 април до 30 юни 2020 г. Преди седмица Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят целево в помощ на оранжерийното производство.

ДФЗ: Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.