С решение на Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) се предоставят 800 000 лева за компенсиране разходите на земеделски производители за растителна защита в овощните насаждения. Помощта се предоставя за изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период. Подпомагането ще се извърши на два етапа - през пролетта - след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента - в периода на масов листопад.

Заявления за първия период ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ от 26 март до 30 април 2014 г. по постояннeн адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление за юридическите лица. Сключването на договори по схемата и изплащането на средства ще продължи до 28 май 2014 г. Срокът за подаване на документи за втория период ще бъде определен с ново решение на Управителния съвет на ДФЗ.

От 26 март 2014 г. до 29 август 2014 г. в областните дирекции на фонда ще се приемат и заявления по схемата за  съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата  е 15 декември 2014 г. Помощта е в размер на 600 000 лева. Целта й е да насърчи малките и средните предприятия от сектор „Плодове и зеленчуци” да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия.

ДФЗ компенсира 80% от застрахователната премия, когато  застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител. Компенсацията е в размер на  50% от застрахователната премия, ако застраховката покрива природни бедствия и други загуби, причинени от климатични събития.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!