От няколко дни фермерите нямат достъп до Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), сигнализират читатели на Агри.БГ. Това ги тревожи, при положение, че след малко повече от месец стартира новата кампания за подаване на заявления за директни плащания.

Дали ремонт на ремонта на Стратегическия план ще обърка плащането на субсидиите

Друго притеснение на стопаните е, че все още си чакат Индикативния график с останалите плащания за Кампания 2021. На пресконференция на 11 януари екипът на земеделския министър Иван Иванов обяви, че таблицата предстои да бъде публикувана до „броени дни“. Колко са точно тези дни, няма как да знаем, но на фермерите май им омръзна да броят и затова питат Агри.БГ. А ние, от своя страна, попитахме експертите на ДФЗ и чакаме официален отговор.

Междувременно работата по финализирането на правилата за фермерите от 2023 г. продължава. Днес се провежда 18-ото заседание на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план за новия програмен период. По-интересен е следобедният панел, когато ще се обсъждат актуализирани елементи и интервенции по Първи стълб, а именно:

•    Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;
•    Определяне на  горна граница и прогресивно намаляване на плащанията;
•    Прилагане на социалната условност.

Пак тогава ще се обърне внимание и на Обвързано с производството подпомагане – Схема за овце-майки и/или кози-майки. Тази интервенция трябваше да бъде разгледана още преди Коледа, но заради смяната на щафетата в Министерството на земеделието и времето за адаптация на новия екип, остана за след празниците.

По Втори стълб тема на разговор са следните елементи на подпомагане:

•    Система за знания и иновации в селското стопанство;
•    Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет;
•    Професионално обучение и придобиване на умения;
•    Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ;
•    Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари.

Предстои насрочване и на шест специализирани срещи между екипа на ресорния министър и представители на различните направления в животновъдството. Тъй като първата обща среща продължи цели 6 часа и някои участници я описаха като "говорилня", се търси друг, по-ефективен формат на комуникация.