Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приключи с обработването на подадените заявления за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г.
 
 
Одобрени са 86 проекта за финансова 2018 г., след извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2/04.04.2014 г., съобщиха от фонда. 
Класирани са всички одобрени заявления, за които е предвидено авансово или окончателно изплащане на помощта през финансовата 2018 г. Сумата на одобрените за подпомагане кандидати влиза в рамките на бюджета от 30 945 321 лв., определен със заповед 03-РД/896 от 02 октомври 2017 г. на изпълнителния директор на фонда. Вижте кои са одобрените проекти тук
 
Държавен фонд „Земеделие“ приканва всички одобрени кандидати след получаване на писмено уведомление да заповядат да подпишат договорите си.