Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) приключи предварителното класиране на заявленията за подпомагане за дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" на Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г.

 

Класирането е на база критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. Списъците са публикувани на официалната страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016. Окончателните резултати ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ "Земеделие", след като кандидатите отговорят на уведомителните писма за отстраняване на нередности и приключване на административната обработка.

 

Периодът за отговор на писмата е до 10 дни след получаването им. Пчеларите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в 28-те административни области на страната.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!