Днес Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна превеждането на субсидията по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци, съобщиха от пресофиса на фонда. 
 
 
Повече от 9 450 земеделски стопани, заявили за подпомагане плодове и зеленчуци, които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31 януари 2018 г. ще получат подпомагане по схемите. Общият размер на оторизираните средства по Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) - СП (основна) е 29,296 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ (други) е 4,356 млн. лева.
 
Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха, добавиха от фонда. 
 
Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив, съгласно приложение №5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.
 
Ставките по схемите са определени със следните заповеди: №09-251/20.03.2018 г.; №09-250/20.03.2018 г.; №09-249/20.03.2018 г.; №09-248/20.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.