219 574 лева изплати Държавен фонд „Земеделие“ на 37 стопани по de minimis за компенсиране на щетите, които това лято пожарите в Хасково нанесоха. 

Изгоряха бадемова гора и лозови масиви

Периодът, в който земеделците можеха да подават документи за помощта беше от 10 до 21 септември. Подпомогнати бяха стопаните със засегнати от пожарите трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи и селскостопански животни.

Пламнаха ниви край две села в Горнооряховско

За подпомагането за нанесени щети по трайни насаждения и фуражни култури са определени единични ставки. Техният размер е изчислен на база на действителните разходи за отглеждане на земеделските култури, направени към момента на щетата, при максимален интензитет 80 %.

Ставките за подпомагане са:
 • Трайни насаждения - до 120 лв./дка;
 • Фуражни култури - до 40 лв./дка;
 • Постоянно затревени площи - до 30 лв./дка;
 • Селскостопански животни, изчислена на животинска единица (ЖЕ) - до 1000 лв./ЖЕ;

Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.