ДФ „Земеделие“ преведе над 1,8 млн. лв. (1 809 128 лева) на 194 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, съобщиха от Фонда. 

Субсидии за животни: Вижте предложените ставки по мярка COVID-19

Заедно с разплатените на 4 юни средства, общият размер на плащанията по мярката достигна близо 4,5 млн. лв.  (4 477 423 лева). Те са изплатени на общо 441 земеделски стопани.

Статистиката сочи, че 642 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2019 г. 

ДФЗ: Финансовата помощ на останалите одобрени кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки.

Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано – на регионално ниво. Кандидатите по мярка 14 могат да получат допълнителна информация за проектите си в областните дирекции на фонда (Отдел РРА - РА). 

От ДФЗ припомнят, че мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. 

Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Регистрацията по член 137 – спънка за кандидатстване по ПРСР

Подмярка 4.1: Вижте насоките за кандидатстване

ДФЗ плати по схемата за дребни земеделски стопани