Народните представители от Реформаторския блок изпратиха отворено писмо до министър Десислава Танева. Те поискаха по-осезаема помощ за проектите от Северозападния регион за планиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., предаде Дарик.

 

Писмото е с искания за повече преференции за районите - Видин, Монтана и Враца и е с копие до членовете на Комитета по наблюдение на програмата, които ще се съберат на заседание на 5 юли.

 

Пълният текст на писмото гласи:

„Обръщаме се към Вас във връзка с предвидените за 2016 г. мерки по изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. В обявените приоритети за финансиране изрично на първо място като приоритет на Програмата е посочен Северозападния район. Това би трябвало да означава, че проектите представени за изпълнение в този район ще получат сериозно предимство при тяхното оценяване.


Прегледът на критериите за оценяване на проектите показва, че въпреки обявеното предимство, допълнителните точки за общини от Северозападния район са с тежест от 1 % до 2 % от максималния възможен брой на получаваните точки за класиране, а в някои от направленията за кандидатстване такова предимство липсва. На практика така оцененото предимство е пренебрежимо, а по критерия „общо население" общините от Северозападния район са силно изоставащи, от което следва, че шансовете за реализация на какъвто и да било проект в Северозападния район са минимални.

 

Във връзка с изложеното по-горе предлагаме на заседанието на Комитета по наблюдение на програмата на 5.07.2016г. този въпрос да се постави на дискусия и допълнителните точки за проектите, насочени към Северозападния район, да бъдат определени, както следва:

- 10 % от максималния брой на точките по всяка от предвидените мерки за областите Враца, Видин и Монтана;
- 5 % от максималния брой на точките по всяка от предвидените мерки за областите Плевен и Ловеч.

Така ще се получи реално целенасочено подпомагане на най-изостаналия район в Европейския съюз, за който всички говорят, но реално най-малко се прави от страна на държавата!".