Какви са критериите за определяне на понятието „иновации в земеделието“ в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)(2014-2020 г.). Това е въпрос на народния представител проф. Светла Бъчваровакъм земеделския министър Румен Порожанов 
 
 
„Критерият при прием на проекти по ПРСР (2014-2020) по мерки 4.1 и 4.2 „иновации“ в повечето случаи не беше оценен и съответно за това не бяха получени допълнителни точки“, отбелязва проф. Бъчварова.
 
Определянето на понятието става особено актуално сега, тъй като предстои отварянето на мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“, където иновациите са в основата на прием на проектните предложения, става ясно от запитването, внесено на 9 януари.
 
„Какви ще бъдат критериите за определяне на едно предложение като иновативно в ПРСР? Ще има ли допирни точки понятието „иновации“ с критериите, определени в ОП „Конкурентоспособност и иновации“?", пита проф. Бъчварова.