Делегати призоваха Европейската комисия (ЕК) да разгледа преходните разпоредби за периода след 2020 г. Целта е да се гарантират плащанията на земеделските производители, предвид на несигурността, свързана с новата политическа рамка. Това стана ясно по време на семинар за Общата селскостопанска политика (ОСП), организиран от постоянното председателство на Чехия.
 
 
Основна цел на събитието беше да се обменят мнения за това как ЕС и държавите членки трябва да определят приоритети за постигане на целите за устойчиво управление. Както и за повишаване на конкурентоспособността на селските райони, в рамките на ОСП след 2020 г.
 
[news]
По време на двучасовия дискусионен панел беше подчертано, че основният приоритет за Прага е да се гарантира повишена гъвкавост и субсидиарност, отразяващи специфичните условия между държавит членки, по-специално земеделските структури, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Прага апелира ограничаването на преките плащания и прилагането на дефиницията за „истински земеделски стопанин“ да останат доброволни. 
 
Настоящият председател на Специалния комитет по земеделие (SCA), Achim Irimescu, заяви, че Румънското председателство иска да внесе частичен общ подход до юни 2019, като призова Комисията да предостави по-голяма яснота на страните-членки относно новата зелена архитектура и еко- схемите.
 
Германският евродепутат Петър Яр, настоява за запазване на бюджета на ОСП след 2020 поне на нивото от текущия програмен период. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.