Делът на земеделието в брутния вътрешен продукт ( БВП ) и брутната добавена стойност ( БДС ) в икономиката на България продължава да заемат относително висок дял, но се наблюдава устойчива тенденция за намаляването им от 2000г. насам.

 

Въпреки нарастването на използваната земеделска площ и окрупняването на стопанствата, БДС създадена от земеделието спада с близо 19% за периода 2000 - 2012г. Независимо от евросубсидиите от 2007-а година насам, делът на селското стопанство в икономиката ( БВП ) се свива почти наполовина - от 9,6% до 5,1%., се отчита в анализ на МЗХ, част от Национална стратегия за развитие на селскосто стопанство на България за периода 2014-2020.

 

Доходите, които осигурява аграрния сектор, не са намалели, категорични са външни експерти пред Фермер.БГ и допълват, че макар изнесените данни да отговарят на фактическата ситуация, то сектора осигурява жизненоважни за селските райони доходи.  Поради тежката през последните 10 години административна конюнктура, корупцията и законодателните спънки пред земеделските стопани, то значителна част от тях са преминали в сивата икономика, но реално работят и произвеждат повече.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!