Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомни на фермерите днес, че от 18 март могат да кандидатстват за държавна помощ за изграждане на малки мандри.
 
 
Помощта е определена като „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. 
 
Какво трябва да знаете за нея?
 
Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 г. Общият бюджет на помощта, която ще се прилага до 31 декември 2020 г., е в размер на 1,5 млн. лв.
 
Целта на държавната помощ е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си.
 
Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
 
 
По схемата ще се възстановяват до 50 % от извършените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв.
 
За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи, съгласно утвърдените указания от министъра на земеделието, храните и горите.
 
Когато кандидатите поемат ангажимент да извършат строително-монтажни дейности, крайният срок за реализация на инвестицията е до 18 месеца от датата на сключване на договора. Ако такива не са заложени, срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта.
 
Заявления за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФЗ по място на осъществяване на инвестицията. 
 
При кандидатстване документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно. Средствата ще се изплащат по банковата сметка на кандидата, след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.
 

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!