Държавата има намерение да осигури 50 млн.лв. за ремонтни дейности и възстановяване частичната работа на торовия завод Химко във Враца. Според министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев държавата има реалната готовност да осигури финансовата инжекция за торовия гигант, но е нужен срок от три месеца, в който е необходимо експертите да осъществят идеята си за цялостната реализация на инвестиционния и реконструкционен проект. Това е и срокът, в който трябва да приключи изготвяната от синдика Росица Томова оценка на комбината, който преустанови окончателно дейността си преди близо 15 години.

 

Дори идеята за възраждане на завода за селскостопански торове да се реализира, не е ясно какво е се случи ако Европейската комисия реши, че това е непозволена държавна помощ, а също кога и дали проектът ще има някаква финансова възвръщаемост. Досега министър Стойнев не се е аргументирал и с никакви анализи и пазарни данни къде ще се продава продукцията на "Химко", нито каква ще е себестойността й, макар през последните години интензивното земеделие в района на Враца, Монтана и Видин да е един от основните консуматори на торове, вкл.не само български, но и внос от Румъния и Украйна.

 

Торовия завод във Враца може да работи с около една четвърт от капацитета си, ако се пусне т.нар. "нова" седма линия, категорични са експерти. В същото време неспасяеми са старите инсталации, тъй като вредните емисии и отпадните води от тях съществено надвишават съвременните норми за допустимост. Те са технически ненадеждни и е икономически необосновано да се поддържат и ремонтират. Освен това голяма част от оборудването липсва. Допълнителен проблем е и липсата на достатъчно квалифицирани кадри за тях. Според анализа на експертите, седма линия има ресурс да работи още поне 15 години, а частичното възстановяване ще осигури годишно производство на 105 хиляди тона амоняк и 180 хиляди тона карбамид. Заработи ли заводът, откритите работни места ще са 550.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!