Земеделските производители, които са понесли загуби на селскостопанска продукция от набези на диви животни - свине или благородни елени, ще могат да получат пълно обезщетение от държавата.

Свиневъд: Предпазвам животните от АЧС, като не храня с царевица

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) реши това днес, като отпусна до 500 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на земеделски стопани за щети причинени от диви животни през тази година.

ДФЗ: „Помощта се предоставя за справяне с последствията от нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна, както и за щети, нанесени от благороден елен в областите Варна, Русе, Шумен, Разград и Търговище.” 

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за нанесени щети по земеделски култури.

Максималният размер на помощта е 100% от производствените разходи за отглеждане на унищожената култура. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта, допълниха от Фонда.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Дронове и GPS-и срещу чумата: Кой ще плаща?

Удължават срока за лов на дива свиня

Над 55 хил. дка земеделски земи са под пълна забрана заради чумата