Към 12 ноември има отстреляни 13 900 диви свине, което е 17% от плана за отстрел на дивата свиня във връзка с депопулирането й и стигането й до норми, при които е силно намален рискът от разпространение на АЧС, каза земеделският министър Десислава Танева по време на парламентарният контрол днес.

Пускат ловците и в инфектираните от АЧС зони. Ловът стартира от 5 октомври

Тя обаче определя този процент като изключително малък, затова призовава за по-голяма активност. Предприети са и няколко мерки в тази насока. Една от тях е работата на терен на горските служители да включва и отстрел на дивата свиня. 

„Освен това сме създали организация тази година пробите за АЧС, които всяка ловна дружинка изпраща при съответното горско стопанство от отстреляните диви свине, да идват в едноседмичен срок. Все още някъде той е двуседмичен, но работим в посока да го съкратим“, заяви ресорният министър.

Десислава Танева припомни, че след съответна проверка от Европейската комисия (ЕК) и активна комуникация с бранша, от 1 октомври са актуализирани указанията за определяне на инфектираните зони около констатиран случай на АЧС при дива свиня.

„Съгласно новата заповед около огнището се обособява инфектирана зона с обща площ не по-малко от 200 кв. км, но с три подзони. Единствено в подзона А, която е едва 3 кв. км, важи пълната забрана за дейност в горските и земеделските площи“, уточни експертът.

Освен това се съкращава и срокът, за който се отнася пълната забрана в подзона А – от 60 дни на 30 дни. 

„Това е неколкократно намаление за ограниченията спрямо предходната заповед. По този начин площта на горските и земеделските територии, за които важи забраната, се намалява над 60 пъти,“ изчислява Танева.

Така, към 14 ноември 2019 г. общата площ на земеделските и горските територии в подзона А, за която е наложена пълна забрана, е 7850 ха, като площта на земеделските територии е 5526 ха.

„В предходния вариант на заповедта ограничителните зони представляваха едва 9% от всяка територия. Да, в тези 9% със сигурност е била засегната дейността на хората, включително и на фермерите. Но това е национална епизоотия и ние нямаше как да направим компромис по отношение на мерките, които взехме“, категоричен е земеделският министър.