Нови данни на Евростат показват, че фермерите у нас били увеличили драстично доходите си от извършваните селскостопански дейности, показва проверка на Фермер.БГ. Заедно с държави като Чехия, Естония, Унгария, Литва и Словакия, страната ни е получила сериозно увеличение на приходите за периода 2012-2014 в сравнение с годините от 2006-а насам. Данните показват увеличението на приходите по линия на европейските субсидии, но в тях са включени и приходите от пазарна реализация на продукция.

 

Данните идват на фона на земеделските протести в Брюксел от началото на месеца, което е своеобразна реакция и оправдания от страна на европейските власти за "високата подкрепа", която земеделците получават по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП).

 

Данните на Евростат обаче са общи и не показват реалното състояние в отделните подсектори в селското стопанство. Те само потвърждават твърде рисковата политика на Европейския съюз да гледа с розови очила на проблемите на фермерите, особено в новите страни членки. Въпрос на време е да се разбере дали този подход ще бъде устойчив и ако да в полза на кого?..

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!