Веселина Ралчева е  член на Управителния съвет на Българска Асоциация Биопродукти (БАБ). Занимава се с производството и преработката на етерично-малсени култури. Била е председател на общинския съвет в град Панагюрище, където е стопанството й. Тя е и първият председател на БАБ. 
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години? 
- Зависи и от бъдещето на ЕС. Нашето земеделие е много тясно свързано с ОСП през последните години, а така ще бъде и в бъдеще. Разбира се, на мен ми се иска всичко да се развие оптимистично.
 
Нашата държава да изработи и своята визия и приоритети за развитие на селското стопанство. И след 10 години да имаме едно устойчиво, модерно, балансирано развито земеделие. Да виждаме около нас много семейни, малки и средни ферми.
 
Много повече градини с плодове и зеленчуци, да развиваме животновъдството си. Да имаме едни щастливи и спокойни хора, които се занимават със земеделие, да имаме благоустроени и оживени селски райони. 
 
- Защо избрахте Вашето кариерно развитие да е в селското стопанство? 
- Това не е било точно избор. Така се получи. Първо започнахме да развиваме семейните земи, които бяха възстановени, и решихме да се занимаваме с рози и лавандула.
 
Дълги години това беше нашето основно занимание. След това решихме да се насочим и към изграждането на малко преработвателно предприятие. Междувременно основахме Българска Асоциация Биопродукти - българската асоциация на биофермерите.
 
Това  беше свързано с получаването на много информация, обмяна на добри практики с колегите. Пред мен се отвориха доста перспективи, видях нови пазарни ниши и  възможности за развитие.
 
Постепенно разнообразихме културите и това стана моя начин на живот.  Иначе първоначалното ми образование е в съвсем друга сфера – завършила съм Музикалната академия, но по-късно завърших и финанси, защото управлението на едно стопанство и едно преработвателно предприятие е сериозно начинание и изисква не само опит, но и знания.
 
Насочих се и към израотването на проекти, за да можем по-бързо да развием всичко, което имахме като идея. Това определи моето развитие. 
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката? 
- Преди да се захванеш с каквото и да било, сериозно да обмислиш рисковете, ползите, да обменяш практики, да четеш. И тогава да се впускаш в предизвикателствата, тъй като всяка дейност си има своите особености.
 
Другото важно условие е да не се отказваш при първата трудност. Развитието на земеделието е свързано с големии колебания на пазарите, с подеми и спадове, така че е важно да бъдеш постоянен, търпелив. Да се търсят начини за преодоляване на трудностите, което носи и удовлетворение след това с постигнатите успехи. 
 
- Кое Ви амбицира?
- Когато видя резултата от усилията си. Независимо дали става дума за самото земеделие или пък конкретни успехи, които е постигала нашата асоциация. Когато след проблеми и трудности, след положени усилия видиш постигнати резултати, това със сигурност ти дава криле за по-нататъшни действия и нови предизвикателства. 
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- При мен работят доста хора. В моментите на прибиране на реколтата достигат до 50-60 работници само на полето. Имам и постоянно заети хора в стопанството. Преди всичко се опитвам да създам колектив и да бъдем като едно семейство. Всички да изпитват удовлетворение от това, което правим.
 
Това е основното ми изискване към хората – да имат желание за работа и развити, да чувстват стопанството като свое и успехите като свои. Другото се учи.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- С много упоритост, с много постоянство. Със сигурност човек не трябва да се отказва от административните пречки. В България за съжаление все още има много бариери пред бизнеса от най-различни институции и от най-различно естество.
 
Голяма част от времето ни е заето не с планиране и развиване на самия бизнес, а със справянето с изискванията на безбройните служби, агенции, министерства и т.н. Това е нещо, което доста затруднява бизнеса. Човек трябва да е готов да се справи с това. Да върви напред, да следи какви са тенденциите, да се образова и да следва най-успешните практики.