По време на 11-та Международна конференция за биогоривата "Горива на бъдещето 2014"  в Берлин, генералният секретар на Copa-Cogeca Пека Песонен подчерта основните ползи от биогоривата за околната среда, за икономиката, за храна за животните, за растеж и работни места в селските райони в ЕС и призова за по- последователна политика на ЕС в това направление.

Биогоривата предлагат много предимства по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове в транспорта, енергийната зависимост, осигуряването на заетост в селските райони на ЕС, посочи Песонен на конференцията в рамките на изложението Зелена седмица, предаде репортер на Фермер.БГ.

Copa - Cogeca предупреди, че ако ЕС не подкрепи програмата за биогорива, няма да успее да постигне целите си в насоката на енергетиката и измененията в климата. Те са част от зеленя растеж.

Земеделските производители и промишлеността инвестираха много пари в сектора, след като институциите на ЕС през 2006 г. им гарантираха, че 10 % от транспортните горива ще идват от възобновяеми енергийни източници до 2020. Всяко предложение за намаляване на този срок е напълно неприемливо и не е подкрепено от науката, посочват от най-влиятелната земеделска организация в Европа.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!