През последната година имаме едно добро раздвижване на цената на млякото и разбира се на тръгне ли нагоре тя, тръгват нагоре и цените на млечните продукти. Това вкара малко свежи пари в тази част от бизнеса в селското стопанство. Това каза изпълнителният директор на Булагро Груп Христофор Бунарджиев. 
 
 
Според него традиционно животновъдите са в най-тежката ситуация, ако бъдат сравнение  с  другите сектори на селското стопанство. 
„Но това раздвижване, което не е само в България, то е европейска тенденция, вкара много свежи пари в системата и разбира се, тези пари веднага се инвестират в нови продукти и нови машини, за да могат фермерите да произвеждат повече и по-качествена продукция“, каза Бунарджиев и добави:  
 
„В момента има и малко развитие по ранкирането на проектите по мярка 4.1 и това в крайна сметка доведе до леко раздвижване. Аз съм доволен. Смятам, че това е един добър старт и добра възможност за тези, които се занимават с млечното говедовъдство“.