383  млн. евро ще бъдат изплатени на България заради разходи, извършени от Разплащателната агенция (РА) за месец декември 2018 година. 
 
 
Сумата беше гласувана на заседание на Комитет по селскостопански фондове. Форумът се проведе на 23 януари 2019 г. в Брюксел, съобщи ОДЗ-Кюстендил.
 
По време на заседанието държавите членки дадоха положително становище по проекторешение за изпълнение на Европейската комисия (ЕК) относно месечните плащания по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за разходите, извършени от разплащателните агенции на страните-членки за месец декември 2018 година.
 
През 2018 г. стана ясно, че ДФЗ е сключил 2291 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2017 г., като по тях са изплатени близо 489 млн. лв.
 
В кампания 2017 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети над 113 600 заявления. Преведените субсидии за директни плащания по линия на ЕФГЗ през 2017 г. възлизат на 1 629 729 001 лв.