Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 86,9 милиона евро (170 милиона лева).

Четете още: Плодородието расте със задържането на повече въглерод в почвата

 

Тя е предназначена за подкрепа на българските земеделски стопани в животновъдството, пчеларството, производството на плодове и зеленчуци, маслодайни рози, вино и тютюн, които са изложени на риск от загуба на финансова ликвидност поради трудностите на селскостопанския пазар, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна.


Помощта може да е от максимум 560 000 лева на стопанин и трябва да бъде предоставена най-късно до края на юни тази година. 


На 7 март Комисията даде зелена светлина за българската схема за подпомагане на производителите на зърно и на маслодайни култури в контекста на войната на Русия срещу Украйна и като част от временната рамка за държавна помощ при кризи. Нейният размер е 61,3 милиона евро (120 милиона лева).