Национално обединение на младите фермери в България, Националният съюз на говедовъдите в България и Асоциация „Български пипер“ изпратиха писмо до министъра на земеделието и храните Десислава Танева и зам.-министър Васил Грудев относно проблемите по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, съобщиха за Фермер.БГ от организациите. Те алармират, че младите фермери, кандидатствали по първия прием по подмярката, нямат все още подписани договори и финансиране. 

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото:
 
„Уважаема Госпожо Танева, 
Уважаеми Господин Грудев, 
 
Обръщаме се към Вас от името на Национално обединение на младите фермери в България (НОМФБ), Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ) и Асоциация „Български пипер“ (АБП) с молба за отговор и за Вашата компетентна намеса по следните казуси по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:
 
Младите фермери, кандидатствали по първия прием по подмярката, са във втора стопанска година. Това означава, че са им необходими средства за закупуване на семена, разсади, препарати, торове и всичко необходимо за изпълнение на мероприятията по бизнес-плановете им. Но към настоящия момент все още нямат подписани договори и съответно никакво финансиране, което ги поставя пред неизвестност какво да предприемат. Поради тази причина се обръщаме към Вас със следните въпроси:
 
1. Има ли определен срок, в който ще приключи подписването на договорите между Държавен фонд „Земеделие“ и бенефициентите? Ще бъдат ли спазени сроковете за финансиране?
 
2. Ще бъде ли променени таблицата за изчислението на СПО за бъдещия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, имайки предвид сигналите, които подадохме за неравностойния старт при младите фермери?
Даваме пример за несъответствията при изчисляване на СПО при предходния прием:
 
 
 
3. Имайки предвид нефинансираните проекти по-горе и цитираната подмярка за млади фермери, които са инвестирали средства за създаване на стопанства от 10 декара домати, 17 декара пипер, трайно овощни насаждения над 12 декара и животновъди, които отглеждат крави, кози и овце, направили първоначалната регистрация като земеделски стопани и големи инвестиции, а не са одобрени по подмярката, каква реализация ще имат, след като са обречени на фалит? В случай, че не бъде отворен нов прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ на млади земеделски стопани“ през 2016 г., всички тези реално занимаващи се фермери, отпаднали от първи прием, ще изгубят право да кандидатстват, поради изтичане на 18 месеца от първоначална регистрация.
 
4. Предвижда ли се отпадане на критерия за биологично производство в преход, по подобие на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“?
 
Спадът на производството и в стойността на продукцията в животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството и другите подотрасли не трябва да се подценява. Надяваме се, че ще вземете бързи и адекватни мерки предвид случващото се със съществуващи активни, млади земеделски стопани и вашата подкрепа ще ги запази като такива. 
 
С уважение: Г-н Венцислав Петков, председател на Управителния съвет на Националното обединение на младите фермери в България
Г-н Рангел Матански, съпредседател на Управителния съвет на Национален съюз на говедовъдите в България
Г-н Георги Василев, организационен секретар на Асоциация „Български пипер““