Броят на служителите в Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) ще се увеличи от 771 души на 967 души.
 
 
Това предвиждат промени в нормативни актове, които Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане.
 
„Действащият Устройствен правилник на ИАБГ определя численост на персонала от 593 щатни бройки, като към настоящия момент в системата на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ реално съществуват трудови и служебни правоотношения със 771 служителя“, отбелязва земеделският министър Румен Порожанов в проект на доклад с мотиви за промените.
 
Според документа, обхватът на защитата от градушки се налага да бъде разширен, тъй като през последните години се наблюдават все по-екстремни прояви на неблагоприятни климатични явления и бедствия - обилни валежи, горещи и студени вълни, градушки, наводнения, засушавания, ураганни ветрове.
 
  
Източник: Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
 
„Различни сценарии за изменението на климата в България сочат, че в средносрочен и дългосрочен план тези събития ще зачестят“, подчертава министърът. Той припомня, че стратегията за развитие на защитата от градушки предвижда разширяване на нейния обхват, като тя трябва да покрие над 90% от земеделските земи на територията на България. 
 
„Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа – защита с противоградови ракети и самолетен способ. Самолетният способ се предвижда да бъде въведен през 2019 г. Към момента противоградовата защита се извършва само по ракетния способ“, припомня Румен Порожанов. 
 
За първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на два нови командни пункта и прилежащите им 62 нови ракетни площадки. На всяка площадка и в командните пунктове ще трябва да бъдат назначени нови служители.
 
Срокът за общественото обсъждане на проекта изтича на 17 юни.