Германия и Литва са докладвали за нови случаи на силно заразни болести по едрия добитък в Информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS).

Шест опасни инфекции по животните наблизо в Турция

Данни за два нови случая на Туберкулоза при говедата са подадени от ветеринарните власти в Германия.

Заболяването е добре познато на медиците и на голяма част от животновъдите у нас, като в страната се прилага „Програма за надзор и контрол на болестта туберкулоза по едрите преживни животни в България през 2019 – 2021 г.“.

В България през миналата година са открити три огнища на Туберкулоза при говедата. Две от тях са били в област Пловдив, а едно – в област Кърджали.

В края на миналия месец Литва е обявила ново огнища на друго опасно заболяване по едрия рогат добитък - Ензоотична левкоза при говедата, стана ясно от анализ на д-р Силвия Пеева от Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към аграрното министерство.

„Заболяването се предава чрез въвеждане в здрави стада на животни от неблагополучни стопанства. Вирусът се намира в кръвта на болните животни, където персистира (присъства постоянно – бел. ред.) до края на живота им, а от там се предава в млякото (коластрата). Може да се предава и чрез кръвосмучещи насекоми“, отбелязва Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

За нови случаи на Инфекциозна анемия по конете са докладвали в ADNS от Румъния и от Австрия.