Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) обяви три безплатни семинара за земеделски производители – лозари и овцевъди, които ще се проведат през следващата седмица след Гергьовден.
 
 
За вторник, 7 май, е насрочен семинарът в град Смолян, който е посветен на борбата със затревяването с плевелите на междуредията при касиса. Срещата се организира съвместно със Селскостопанската академия - Научния център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) - Смолян.
 
Доц. д-р Емилиян Попеску от Центъра ще запознае фермерите с начините за окопаване на междуредията при касиса, както и с химичната обработка с хербициди. Лекторът ще говори също за окосяването на плевелната растителност и затревяването на междуредията при касиса с житни многогодишни треви.
 
Марияна Неделева, главен експерт-координатор от регионалния отдел на НССЗ, ще представи възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
Семинарът ще се проведе в град Смолян в залата на НЦЖЗ от 8:30 часа.
 
 
Друга информационна среща – семинар е насрочена за 10 май, петък, в Ямбол, в сътрудничество с Аграрния университет в Пловдив. Главен асистент д-р Боян Сталев от Университета ще запознае земеделските стопани с болестите и неприятелите по плододаващите лозя и методите за борба с тях.
 
На срещата експерти от регионалното звено на НССЗ в Ямбол ще запознаят фермерите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Семинарът ще се проведе от 10:15 ч. в Ямбол в Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“, ет. 1, зала № 2.
 
 
Също на 10 май в село Покровник, област Благоевград, ще се състои информационна среща - семинар с демонстрация на НССЗ и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Темата е „Повишаване на млечната продуктивност при овцете“.
 
Специалистът Венцислав Георгиев ще запознае участниците с храненето и грижите при лактиращите овце, както и с основните фактори, които влияят върху млечната продуктивност. Експертът ще покаже пред земеделските стопани добри практики при балансирано хранене на лактиращи овце във фермата на А. Георгиев.
 
Представители на НССЗ ще говорят пред участниците в семинара за възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Срещата ще се проведе в село Покровник в овцефермата на А. Георгиев от 9:30 часа.