Слаба реколта от кайсии отчитат стопаните от Силистренска област, съобщи Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации край Дунава. В региона има традиции в производството на плодове, но през настоящата стопанска година добивите са многократно по-ниски. 

Костилковите плодове: По-слаба реколта, но по-висока цена

Около 22 000 дка са насажденията с кайсии в Силистренска област. Едва 10-15 % от тях са дали плодове. 
Провал отчита и най-големият производител в региона – ЗК „Нива – 93” в село Проф. Иширково. В кооперацията се отглеждат близо 2000 дка с овошки, от които 1250 дка с кайсии, 430 дка със сливи, 110 дка с череши, 90 дка с праскови.

„При очаквано производство от 2000 тона едва достигнахме общо 20-30 тона кайсии”, коментира председателят на стопанската структура Величка Славова. Това е десет пъти по-слаб добив от плодовете. 

Какви са причините за лошата реколта? „През пролетта кайсиите бяха осланени, а след това като втора вълна дойдоха късните повратни студове и изцяло ги компрометираха. Цялата ни площ от 1250 дка с кайсии пропадна”, уточнява Величка Славова. 

При черешите също е по-слаба реколтата, но е реализирана на добра цена. От очаквано количество от 120-130 тона в кооперацията са събрали 90 тона. Предстои стопаните да оберат и плодовете от праскови. При тях в момента се отчита нормално натоварване, насажденията от 90 дка са в добро състояние.

Ежегодно кооперацията се сблъсква със сериозен проблем - пазарът и ниските изкупни цени на продукцията от трайни насаждения. 

Общо 30 000 дка земя се обработват в ЗК „Нива – 93”. Ожънати са полетата с пшеница и ечемик. Добивите от тях също са по-ниски в сравнение с предходната стопанска година.