След 2020 според Общата европейска земеделска политика земеделските производители ще могат да получават държавно финансиране само по одобрен проект, при стриктно спазени критерии и ясен резултат. Това заяви доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания на БАН пред Bloomberg TV.
 
Специалистът обясни, че субсидиите водят до интензифициране на земеделието. След 2020 няма да се плаща на единица площ, нито на единица продукция, чиято реализация може да е несигурна, допълни той, подчертавайки, че "субсидирането на дохода на фермерите ще остане висторията".
 
По думите му субсидирането на единица площ е грешна мярка и България е могла да избере субсидиране на стопанство, по „подобие на Чехия”. Това е довело до 100 фирми и свързани физически лица, които прибират по-голямата част от субсидиите, добави той.
 
Доц. Боюклиев направи интересен паралел между България и Третия свят. Според него, поради грешния тип субсидиране, търсенето на земеделска земя в България се е увеличило до нивата в Африка, където "поради нарастващото и недохранено население се изсичат гори, за да се разрастват площите".